Pos Starn

Khách hàng tiêu biểu

Starn lắp đặt máy tính tiền casio cho cửa hàng Quang Thúy

Starn lắp đặt máy tính tiền casio cho cửa hàng Quang Thúy

08/03/2017

Starn triển khai thành công máy tính tiền casio cho cửa hàng Quang Thúy cụ thể là máy tính tiền casio se-c450 cho hệ thống tạp hóa và đầu đọc mã vạch ls 2208

Starn triển khai thành công máy tính tiền casio cho nhà hàng Net Quê Times City

Starn triển khai thành công máy tính tiền casio cho nhà hàng Net Quê Times City

08/03/2017

Starn triển khai thành công máy tính tiền casio cho nhà hàng Net Quê TimeCity. Máy tính tiền se-s400 là máy tính tiền casio được nhà hàng triển khai

Starn Việt Nam triển khai thành công hệ thống máy tính tiền casio cho cửa hàng Thành Thịnh

Starn Việt Nam triển khai thành công hệ thống máy tính tiền casio cho cửa hàng Thành Thịnh

08/03/2017

Starn Việt Nam triển khai thành công hệ thống máy tính tiền casio cho cửa hàng Thành Thịnh số 1 trần nhân tông. Cửa hàng triển khai hệ thống máy tính tiền casio se-s400

Starn triển khai thành công hệ thống phần mềm quản lý bán hàng cho shop The Candy

Starn triển khai thành công hệ thống phần mềm quản lý bán hàng cho shop The Candy

08/03/2017

Starn triển khai thành công hệ thống phần mềm quản lý bán hàng cho shop The Candy hệ thống bao gồm: phần mềm quản lý bán hàng, máy in hóa đơn, máy in mã vạch, đầu đọc mã vạch

Starn triển khai thành công phần mềm quản lý nhà thuốc gpp cho nhà thuốc Phương Anh

Starn triển khai thành công phần mềm quản lý nhà thuốc gpp cho nhà thuốc Phương Anh

08/03/2017

Starn Việt Nam triển khai thành công phần mềm quản lý nhà thuốc gpp cho nhà thuốc Phuơng Anh địa chỉ 136 Hoàng Tăng Bí - Thụy Phương - Từ Liêm

Starn triển khai thành công hệ thống phần mềm quản lý nhà thuốc gpp cho nhà thuốc Khánh Ly

Starn triển khai thành công hệ thống phần mềm quản lý nhà thuốc gpp cho nhà thuốc Khánh Ly

08/03/2017

Starn triển khai thành công hệ thống phần mềm quản lý nhà thuốc gpp cho Nhà Thuốc Khánh Ly nằm ở địa chỉ 168 Nguyễn Tuân.