Các lỗi đặc biệt của máy tính tiền casio và cách xử lý

Các lỗi đặc biệt của máy tính tiền casio và cách xử lý

  08/03/2017

  Admin

Các lỗi đặc biệt của máy tính tiền casio và cách xử lý

1. Lỗi E209

Lỗi này xảy ra khi nhân viên cài đặt vô tình gán cho phím [TIỀN MẶT] một con số.

Cách khắc phục

Nhập một số lớn hơn số tiền của hóa đơn hiện thời và nhấn vào phím [TIỀN MẶT], hoặc Nhấn phím [TIẾP KHÁCH] hoặc [THẺ]

Loại bỏ lỗi E209

- Chuyển chìa khóa về vị trí {PGM}
- Vào ca nhân viên
- Trên màn hình hiện P01
- Nhập số 0 và nhấn phím [TIỀN MẶT], [TỔNG CỘNG]
- Nhập số 3 nhấn phím [TỔNG CỘNG]
- Trên màn hình hiện P03
- Nhập số 0 và nhấn phím [TIỀN MẶT], [TỔNG CỘNG]

may tinh tien casio

Máy tính tiền casio

2. Lỗi E046

Nguyên nhân

Số lượng bán hàng vượt quá số lượng bộ nhớ đã quy ước trước cho một hóa đơn. Lỗi này thường không xảy ra ở máy tính tiền casio SE-C6000máy tính tiền casio SE-S6000

Cách Xử lý lỗi E046

- Tạm tính hoặc tính tiền hóa đơn hiện thời

Loại bỏ lỗi E046

- Chuyển chìa khóa về vị trí {PGM}
- Vào ca nhân viên
- Nhập số 5 – Nhấn phím [TỔNG CỘNG]
- - Trên màn hình hiện P05
- Nhập số 36 – Nhấn phím [TỔNG CỘNG]
- Nhập số ước tính tối đa một hóa đơn có bao nhiêu món hàng nhưng không lớn hơn con số đang hiện ở dòng thứ 3 của máy.
- Nhấn phím [TIỀN MẶT]
- Nhấn phím [TỔNG CỘNG]