Các lỗi thường gặp khi sử dụng máy tính tiền Casio

Các lỗi thường gặp khi sử dụng máy tính tiền Casio

  08/03/2017

  Admin

Các lỗi thường gặp khi sử dụng máy tính tiền Casio

Qua quá trình triển khai lắp đặt cho nhiều đơn vị chúng tôi đã đúc rút được ra những lỗi thường gặp khi sử dụng máy tính tiền casio. Và các xử lý cho an toàn nhất. 

Các lỗi thường gặp với máy tính tiền Casio

Các lỗi thường gặp khi sử dụng máy tính tiền Casio

Các lỗi thường gặp khi sử dụng máy tính tiền Casio

Các lỗi thường gặp khi sử dụng máy tính tiền Casio

Các lỗi thường gặp khi sử dụng máy tính tiền Casio

Các lỗi thường gặp khi sử dụng máy tính tiền Casio

Các lỗi thường gặp khi sử dụng máy tính tiền Casio

2.  Xử lý một số lỗi đặc biệt với máy tính tiền Casio

a)  Xử lý lỗi E029

 

Xử lý lỗi E029

b)  Xử lý lỗi E046

Xử lý lỗi E046

3.  Thao tác Reset máy

Thao tác Reset máy

4.  Xóa dữ liệu bán hàng

Xóa dữ liệu bán hàng

Xem thêm: máy in bill, máy in mã vạch bixolon