Cách lấy báo cáo trong máy tính tiền casio

Cách lấy báo cáo trong máy tính tiền casio

  08/03/2017

  Admin

Cách lấy báo cáo trong máy tính tiền casio

- Báo cáo trên máy tính tiền casio được tính theo dạng tích lũy. Các số được cộng liên tục. Do đó, tùy theo từng mô hình kinh doanh để chia ra báo cáo ca, báo cáo ngày, báo cáo tuần, báo cáo tháng…

- Máy tính tiền Casio SE-C6000, máy tính tiền casio SE-S6000, máy tính tiền casio SE-S2000, máy tính tiền casio SE-C300, máy tính tiền casio SE-S300 có từ 2 đến 3 lần tích lũy báo cáo

Một số quy ước

* Báo cáo tích lũy lần 1 là báo cáo ngày.
* Báo cáo tích lũy lần 2 là báo cáo tháng.
* Báo cáo tích lũy lần 3 là báo cáo quý hoặc năm.

Báo cáo X và báo cáo Z

* Có từ 1 đến 3 loại báo cáo X và báo cáo Z được tính như sau:
- Báo cáo X, XX1, XX2
- Báo cáo Z, ZZ1, ZZ2
* Báo cáo X là báo cáo chỉ đọc, và có thể lấy được nhiều lần. Số liệu báo cáo X là số liệu tính từ sau khi lấy báo Z tương ứng.

Cách lấy báo cáo trong máy tính tiền casio

1. Lấy báo cáo tổng hợp

* Ở vị trí X và Z: Nhập số 0 nhấn phím [TIỀN MẶT]
* Ở vị trí X2/Z2
- Tích lũy 2:
+ Chỉ đọc: Nhập số 1 và nhấn phím [TIỀN MẶT]
+ Đọc và xóa: Nhập số 3 và nhấn phím [TIỀN MẶT]
Tích lũy 3:
+ Chỉ đọc: Nhập số 2 và nhấn phím [TIỀN MẶT]
+ Đọc và xóa: Nhập số 4 và nhấn phím [TIỀN MẶT]

2. Lấy báo cáo đơn lẻ

Tên báo cáo

# = 0: Báo cáo X; # = 1: Báo cáo Z
Tích lũy 1
Tích lũy 2
Tích lũy 3

Báo cáo tài chính

11
#111
#211

Báo cáo phím chức năng

12
#112
#212

Báo cáo Mã hàng

14
#114
#214

* 50 mã hàng doanh số cao nhất

60014
60114
60214

* 50 mã hàng bán nhiều nhất

70014
70114
70214

* Theo Nhóm chính

24
#124
#224

* Theo nhóm hàng

2000014
200#114
200#214

may tinh tien casio

Máy tính tiền casio

Báo cáo kho hàng thường

64
--
--

Theo nhóm chính

34
--
--

Theo nhóm hàng

2000064
--
--

Nhóm hàng

15
#115
#215

* 50 nhóm doanh số cao nhất

60015
60115
60215

* 50 nhóm bán nhiều nhất

70015
70115
70215

Nhóm chính

16
#116
#216

Nhân viên

17
#117
#217

Doanh số theo giờ

19
#119
#219

Doanh số từng ngày trong tháng

20
#120
#220

Bàn đang mở

25
--
--

* Chỉ lấy số tổng cộng

40025
--
--

Mã vạch theo nhóm hàng

26
--
--

Kho mã vạch theo nhóm hàng

65
--
--

Doanh số theo khu vực

28
#128
#228

Cuộn lưu điện tử

58
--
--

Cách lấy báo cáo:
* Tích lũy 1:

- Chìa khóa ở vị trí {X} hoặc {Z},
- nhập mã số báo cáo, và
- nhấn phím [TIỀN MẶT]

* Tích lũy 2 hoặc 3

- Chìa khóa ở vị trí {X2/Z2}
- nhập mã số báo cáo, và
- nhấn phím [TIỀN MẶT]

Starn cung cấp máy tính tiền casio chính hãng, đảm bảo hỗ trợ nhiệt tình quý khách khi sử dụng. 100% hoàn toàn miễn phí