Hướng dẫn sử dụng máy tính tiền Casio dòng SE

Hướng dẫn sử dụng máy tính tiền Casio dòng SE

  08/03/2017

  Admin

MỘT SỐ  QUY ƯỚC VÀ ĐỊNH NGHĨA PHÍM TRONG MÁY TÍNH TIỀN CASIO

Hướng dẫn này ứng dụng cho các máy tính tiền casio dòng SE như máy tính tiền casio se-s300, máy tính tiền casio se-s400, máy tính tiền casio se-c450, se-c6000, không áp dụng cho máy tính tiền casio các dòng TE

Dưới đây là một số quy ước và định nghĩa phím của máy tính tiền casio SE giúp bạn thuận tiện hơn trong quá trình sử dụng máy tính tiền casio

1.  Quy ước

Vị  trí chìa khóa sẽ được đặt trong  dấu { }

Phím chức năng sẽ được đặt trong  dấu  [ ]

2.  Phím và định nghĩa

Tùy  theo từng mô hình bán hàng và yêu cầu riêng của khách hàng, các phím dưới sẽ không có đầy đủ . Dưới đây là hình ảnh từng phím và chức năng của từng phím bán hàng tương ứng

Hướng dẫn sử dụng máy tính tiền Casio dòng SE

Hướng dẫn sử dụng máy tính tiền Casio dòng SE

Hướng dẫn sử dụng máy tính tiền Casio dòng SE

Hướng dẫn sử dụng máy tính tiền Casio dòng SE

Hướng dẫn sử dụng máy tính tiền Casio dòng SE

 


3. Quy ước phím

Hướng dẫn sử dụng máy tính tiền Casio dòng SE

b)  Một số phím khác

Phím  Món hàng:  

- Đây là phím giúp bạn theo tác bán hàng nhanh có thể theo mã hàng hoăc mã vạch. Lưu ý. món hàng có thể sẽ có 1 hoặc nhiều mã hàng nhưng không được cài quá 6 mã hàng.

- Thực hiện thao tác các phím món hàng ở lớp thứ 2 trở đi, bạn dùng phím MENU để dịch chuyển qua từng lớp