Hướng dẫn sử dụng máy tính tiền casio SE-S400 (Phần 3)

Hướng dẫn sử dụng máy tính tiền casio SE-S400 (Phần 3)

  08/03/2017

  Admin

Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn cách nhập hàng bằng mã vạch sử dụng  đầu đọc mã vạch kết hợp với máy tính tiền casio se-S400.

Hướng dẫn nhập hàng bằng mã vạch 

Thao tác nhập hàng bằng mã vạch

1. Dùng chìa OW quay về PGM → di chuyển mũi tên xuống system settings → thanh toán

-  Cài mới:

Nhấn 3 → tổng cộng → 0071 → tổng cộng → (1) thanh toán → quét mã → nhập giá → thanh toán → 1 → thanh toán → nhập tên sản phẩm → nhấn 00 → thanh toán → thanh toán → thanh toán  (nếu cài tiếp quay về bước (1) → nhấn tổng cộng (thoát).   

- Sửa giá:

Nhấn 1  → tổng cộng → 0071 → tổng cộng → (2)quét mã → nhập giá → thanh toán → thanh toán(nếu cài tiếp quay về bước (2)  → nhấn tổng cộng (thoát). 

- Sửa tên:

Nhấn 3 → tổng cộng → 0071 → tổng cộng → 1 → (3)thanh toán → quét mã  → thanh toán → thanh toán → dùng phím.  Xoá tên cũ, nhập tên mới → nhấn 00 → thanh toán → thanh toán(nếu cài tiếp quay về bước 3)  → nhấn tổng cộng (thoát).

huong dan su dung may tinh tien casio se-s400  

Hướng dẫn nhập hàng bằng mã vạch

2. Nhập tồn kho:

Dùng chìa M hoặc OW quay về X1.

Nhập mới:

Nhấn 8 → tổng cộng → (4)nhập số lượng → quét mã(nếu cài tiếp quay về bước 4) → nhấn tổng cộng (thoát).   

 Nhập thêm:

Nhấn 2 → tổng cộng → (5)nhập số lượng → quét mã(nếu cài tiếp quay về bước 5) → nhấn tổng cộng (thoát).   

Nhập thừa trả lại kho:

Nhấn 2 → tổng cộng → nhấn trả lại → (6)nhập số lượng → quét mã(nếu cài tiếp quay về bước 6) → nhấn tổng cộng (thoát).   

3. Cài nhóm trên bàn phím

Dùng chìa OW quay về PGM → di chuyển mũi tên xuống system settings → thanh toán
Cài tên:
     Nhấn 2 → tổng cộng → vị trí nhóm → nhập tên → nhấn 00  → thanh toán → tổng cộng 
Cài giá: 
     Nhấn 1 → tổng cộng → nhập giá → vị trí nhóm → tổng cộng

3. Cài sản phẩm không có mã

Dùng chìa OW quay về PGM → di chuyển mũi tên xuống system settings → thanh toán

Cài tên:

     Nhấn 2 → tổng cộng → mã + 04 ( 04 là đuôi mã hoá ) → tổng cộng → đánh tên → nhấn 00  → thanh toán → tổng cộng 

Cài giá: 

     Nhấn 1 → tổng cộng → mã + 04 ( 04 là đuôi mã hoá) → tổng cộng → nhập giá → thanh toán → tổng cộng

Tại sao nên mua máy tính tiền Casio tại Starn Việt Nam

- Starn Việt Nam chuyên cung cấp máy tính tiền casio chính hãng.

- Sau khi cung cấp chúng tôi sẽ tiến hành cài đặt máy tính tiền casio sao cho phù hợp với lĩnh vực mà khách hàng

- Hướng dẫn khách hàng sử dụng cẩn thận và chu đáo

- Hỗ trợ sử dụng cho khách hàng trong vòng 1 năm hoàn toàn miễn phí.