Hướng dẫn xem camera qua điện thoại sử dụng với đầu ghi hình VT-4800S, VT-8800S

Hướng dẫn xem camera qua điện thoại sử dụng với đầu ghi hình VT-4800S, VT-8800S

  08/03/2017

  Admin

Hướng dẫn xem camera qua điện thoại Iphone với đầu ghi hình VT-4800S và VT-8800S

- Yêu cầu hệ thống:

Điện thoại Iphone sử dụng hệ điều hành iOS phiên bản 5.0 trở lên

Điện thoại được kết nối với Internet thông qua 3G, Wife, GPRS

Bước 1: Khởi động kho ứng dụng App Store trên điện thoại Iphone

Hướng dẫn xem camera qua điện thoại sử dụng với đầu ghi hình VT-4800S, VT-8800S

Hình 1: Truy cập kho ứng dụng App Store trên điện thoại Iphone

 

Bước 2: Tìm và tải phần mềm Naway cài đặt vào điện thoại

Hướng dẫn xem camera qua điện thoại sử dụng với đầu ghi hình VT-4800S, VT-8800S

Hình 2: Biểu tượng của phần mềm Naway

Bước 3: Sau khi tải phần mềm về, khởi động chạy phần mềm, giao diện hiển thị như hình dưới

Hướng dẫn xem camera qua điện thoại Iphone sử dụng với đầu ghi hình VT-4800S, VT-8800S

Hình 3: Giao diện phần mềm

Bước 4: Tiến hành nhấp vào biểu tượng   để khai báo thông tin đầu ghi hình.

Hướng dẫn xem camera qua điện thoại Iphone sử dụng với đầu ghi hình VT-4800S, VT-8800S

Hình 4: Giao diện khai báo thông số cài đặt

Server IP: Địa chỉ truy cập IP hoặc tên miền của đầu ghi hình

PORT: Port sử dụng trên điện thoại ( Mặc định : 8888)

User ID: Tài khoản đăng nhập đầu ghi hình ( Mặc định : admin)

Passwrd: Mật khẩu đăng nhập đầu ghi hình ( Mặc định : để trống)

Bước 5 Nhấn History. Sau đó nhấn Back để trở về. Giao diện phần mềm sẽ hiện ra như hình dưới:

Hướng dẫn xem camera qua điện thoại Iphone sử dụng với đầu ghi hình VT-4800S, VT-8800S

Hình 5: Giao diện phần mềm Naway

Bước 6: Nhấp vào biêu tượng  để truy cập vào địa chỉ IP hoặc tên miền camera. Sau khi load thành công màn hình sẽ hiện như hình dưới

Hướng dẫn xem camera qua điện thoại Iphone sử dụng với đầu ghi hình VT-4800S, VT-8800S

Hình 6: Giao diện xem camera trên điện thoại Iphone bằng phần mềm Naway

Chú ý: Để chuyển vị trí mắt, kích vào số 1,2,3,4 trên màn hình. Nếu nhiều kênh hơn kích chọn  để chuyển sang các kênh tiếp theo.

Với các dòng điện thoại Android chỉ khác ở Bước 1 là: Khởi chạy kho ứng dụng CH Play trên điện thoại Android. Phần mềm và cách cài đặt tương tự.