Khắc phục máy in bill, máy in hóa đơn nhiệt in chậm

Khắc phục máy in bill, máy in hóa đơn nhiệt in chậm

  08/03/2017

  Admin

Để khắc phục, cải thiện tốc độ in ấn của máy in bill (máy in hóa đơn nhiệt), trước tiên bạn cần xác định chính xác vì sao mà máy in bill in chậm.

Khắc phục máy in bill, máy in hóa đơn nhiệt in chậm

1. Test lỗi tốc độ truyền tải của máy in bill

• Nếu bạn sử dụng kết nối giao tiếp, hãy kiểm tra tốc độ truyền

• Chạy thử máy (in tes) rồi kiểm tra tốc độ in được cấu hình sẵn

• Nếu tốc độ truyền thấp ⇒ thay đổi Setting Dip S/W để tăng tốc độ.

► Nên chú ý tốc độ của phần mềm ứng dụng và windows cần được thiết lập với các giá trị tương ứng như máy in bill. Nếu tốc độ truyền không phù hợp các dữ liệu sẽ bị hỏng.

Tuy nhiên, nếu sau khi tăng tốc độ truyền mà vẫn chậm, bạn hãy kiểm tra

2. Phần mềm ứng dụng của máy

• Máy in hóa đơn nhiệt đã được cài font chữ chưa? Phần mềm ứng dụng có thể gửi lệnh đến máy in để in với bộ font.

• Sử dụng phông chữ Windows có sẵn, thay vì các font chữ mới

Nếu bạn không thể kiểm tra các thiết lập trong phần mềm ứng dụng, liên hệ với bộ phận hỗ trợ kỹ thuật để được hướng dẫn chi tiết

3. Lúc đầu tốc độ in rất nhanh, nhưng càng về sau tốc độ in càng chậm lại

Đôi khi tốc độ in ấn trở nên chậm hơn thời gian mặc dù tốc độ in ấn tại cài đặt ban đầu đã được nhanh chóng.

• Kiểm tra các phần mềm ứng dụng: Các máy in bill in ra những gì nó nhận được từ máy PC hoặc POS hệ thống, do đó bản thân máy in bill chính nó không thể trở nên chậm hơn theo thời gian

máy in bill dataprint kp-c9f

Hình ảnh máy in bill dataprint kp-c9f

4. Một số nguyên nhân khác của máy in hóa đơn nhiệt in chậm

• Thay đổi các thiết lập

• Kích thước dữ liệu lớn hơn

• Những thay đổi trong phương pháp in ấn

⇒ Kiểm tra các thiết lập để xem liệu có bất kỳ các thiết lập đã được thay đổi.

⇒ Kiểm tra các phần mềm ứng dụng để xem liệu các phương pháp in ấn đã được thay đổi.

Các kích thước của dữ liệu ở giai đoạn thiết lập ban đầu của phần mềm không lớn và tốc độ tìm kiếm rất nhanh, nhưng tốc độ tìm kiếm trở nên chậm do kích thước các dữ liệu tăng dần trong quá trình sử dụng. Trong trường hợp này, nguyên nhân không do máy in bill, hãy liên vệ với STARN để được trợ giúp.