Mã vạch là gì?

Mã vạch là gì?

  08/03/2017

  Admin

Mã vạch là gì?

- Mã vạch là sự thể hiện thông tin trên các dạng nhìn thấy trên bề mặt mà máy móc có thể đọc được.

- Mã vạch dùng để lưu trữ dữ liệu có các loại sau

+ Theo bề rộng của của các vạch được in song song 

Mã vạch các vạch được in song song

+ In theo vòng tròn đồng tâm

+ Ẩn trong các hình ảnh.

Mã vạch được đọc bởi các các thiết bị quét quang học hay còn gọi là đầu đọc mã vạch.

Nội dung một mã vạch có thể gồm có

ma vach la gi

Thông tin mã vạch

- Quốc gia

- Tên doanh nghiệp, tên trường học, ..

- Lô hàng, ngành hoc,..

- Tiêu chuẩn, chất lượng đăng ký, tên người,..

- Thông tin về kích thước sản phẩm, tên người.

- Nơi sinh, nơi xuất hàng,...

Ứng dụng của mã vạch

- Sử dụng ở những nơi mà các đồ vật cần đánh số với các thông tin liên quan để các máy tính có thể xử lý.

- Thay vì phải đánh một chuỗi dữ liệu thì chỉ cần sử dụng đầu đọc mã vạch để quét mã vạch mọi thông tin sản phẩm sẽ có đầy đủ

Biểu đạt tượng trưng

Việc chuyển đổi giữa thông tin của thông điệp và mã vạch được gọi là biểu đạt tượng trưng (symbology).

• Thông tin được mã hóa:
- các số/chữ đơn lẻ
- các dấu hiệu bắt đầu hay kết thúc

• Mã hoá thành:
- các vạch
- các khoảng trống, 
- kích thước của vùng lặng trước và sau mã vạch liên tục:
- Các ký tự được tiếp giáp với nhau, với một ký tự kết thúc bằng khoảng trống và ký tự tiếp theo bắt đầu bằng vạch, hoặc ngược lại.
• Rời rạc:
- Các ký tự bắt đầu và kết thúc bằng vạch; không gian giữa các ký tự bị bỏ qua, cho đến chừng nào mà nó đủ rộng.
• Hai-độ-rộng:
- Các vạch và các khoảng trống là rộnghay hẹp. Vạch rộng rộng bao nhiêu lần so với vạch hẹp không có giá trị gì đáng kể trong việc nhận dạng ký tự (thông 
thường độ rộng của vạch rộng bằng 2-3 lần vạch hẹp)
• Nhiều-độ-rộng:
- Các vạch và khoảng trống là các bội sốcủa độrộng cơ bản gọi là module; phần lớn các loại mã vạch này sử dụng bốn độ rộng lần lượt bằng 1, 2, 3 và 4 module.
- Mã vạch cụm, mã vạch 2D
• Các mã vạch cụm chứa mã vạch tuyến tính cùng một loại nhưng được lặp lại theo chiều đứng trong nhiều hàng.
• Phần lớn mã vạch 2Dlà các ma trận mã, là tập hợp các modul mẫu dạng điểm hay vuông phân bổ trên lưới mẫu. 
• Các mã vạch 2D cũng có thểcó các dạng nhìn thấy khác nhau: 
- Mẫu vòng tròn đồng tâm, 
- Kỹ thuật in Nn (steganography) bằng cách Nn mảng các module khác nhau về kích thước hay hình dạng trong các hình ảnh đặc thù riêng (ví dụ như của mã vạch DataGlyph).

Mã vạch cụm, mã vạch 2D

ma vach 2d

Mã vạch cụm, mã vạch 2D

Các mã vạch cụm chứa mã vạch tuyến tính cùng một loại nhưng được lặp lại theo chiều đứng trong nhiều hàng.

• Phần lớn mã vạch 2D là các ma trận mã, là tập hợp các modul mẫu dạng điểm hay vuông phân bổ trên lưới mẫu. 
• Các mã vạch 2D cũng có thểcó các dạng nhìn thấy khác nhau: 
- Mẫu vòng tròn đồng tâm, 
- Kỹ thuật in Nn (steganography) bằng cách Nn mảng các module khác nhau về kích thước hay hình dạng trong các hình ảnh đặc thù riêng (ví dụ như của mã vạch DataGlyph).

Để đọc được thông tin của mã vạch cần đầu đọc mã vạch, Vậy đầu đọc mã vạch là gì? Tìm hiểu tại đây

Các loại mã vạch và ứng dụng của từng mã vạch

Loại Thuộc tính Độ rộng  Sửdụng
UPC Liên tục Nhiều Bán lẻ 
Codabar Rời rạc 2 Thưviện, ngân hàng máu, vé máy bay
Code 93 Liên tục  Sử dụng đa dạng ở các ngành
Code 128 Liên tục Nhiều Sử dụng đa dạng ở các ngành
Code 11 Rời rạc 2  Điện thoại
POSTNET  Liên tục  Cao/Thấp  Bưu điện
Post Bar  Rời rạc Nhiều Bưu điện
CPC Binary  Rời rạc  2 Bưu điện
Telepen  Liên tục  2  Thư viện