Mã vạch Trung Quốc

Mã vạch Trung Quốc

  08/03/2017

  Admin

Mã vạch trung Quốc sẽ bắt đầu bằng 

690…………….

691…………….

692…………….

693…………….

694…………….

695…………….

ma vach trung quoc

Mã vạch trung quốc

Nếu bạn nhìn mã vạch dán trên sản phẩm mà bắt đầu bằng các số ở trên thì đó chắc chắn là hàng Trung quốc

Thông qua mã vạch bạn có thể phân biệt được đâu là hàng Trung Quốc, đâu là hàng của các nước khác. Tuy nhiên có nhiều trường hợp cố ý dán mã vạch giả vào. Vậy còn cách nào phân biệt hàng thật giả qua mã vạch nữa.

Xem thêm: giấy in mã vạch

Cách phân biệt hàng thật hàng giả qua cách tính mã vạch

Cách tính này áp dụng với mã vạch EAN-13

Cấu trúc của EAN-13:

Mã số EAN-13 là 1 dãy số gồm 13 chữ số nguyên (từ số 0 đến số 9), trong dãy số chia làm 4 nhóm, mỗi nhóm có ý nghĩa như sau 
Nhóm 1: Từ trái sang phải, ba chữ số đầu là mã số về quốc gia (vùng lãnh thổ)
Nhóm 2: Tiếp theo gồm bốn chữ số là mã số về doanh nghiệp.
Nhóm 3: Tiếp theo gồm năm chữ số là mã số về hàng hóa.
Nhóm 4: Số cuối cùng (bên phải) là số về kiểm tra
Ví dụ theo quy ước trên, số kiểm tra (C) có ý nghĩa về quản lý đối với việc đăng nhập, đăng xuất của các loại sản phẩm hàng hóa của từng loại doanh nghiệp.

ma vach cac nuoc

Một mã vạch theo cấu trúc EAN-13

Vậy xác định số kiểm tra (C) như thế nào
 
Ví dụ: Mã số 893460200107 C chính là mã vạch hình vẽ trên.

Bước 1 - Xác định nguồn gốc hàng hóa: 893 là MSHH của quốc gia Việt Nam; 4602 là MS doanh nghiệp thuộc quốc gia Việt Nam; 00107 là MSHH của doanh nghiệp.

Bước 2 - Xác định C. Nhìn trên hình vẽ ta thấy C=8, nếu thực hiện các phép tính dưới ra kết quả C=8 thì đó là hàng thật, không là hàng giả

Cộng tổng giá trị của các số ở thứ tự lẻ bắt đầu được tính từ phải sang trái của dãy MS (trừ số C), ta có : 7 + 1 + 0 + 0 + 4 + 9 = 21  (1)

Nhân tổng của (1) với 3, ta có: 21 x 3 = 63 (2)

Cộng tổng giá trị của các số ở thứ tự chẵn còn lại, ta có :

8 + 3 + 6 + 2 + 0 + 0 = 19 (3)

Cộng giá trị (2) với (3), ta có : 63 + 19 = 82 (4)

Lấy giá trị của (4) làm tròn theo bội số của 10 (tức là 90) sát nhất với giá trị của (4) trừ đi giá trị của (4) ta có: 90 - 82 = 8. Như vậy C = 8. Đúng với giá trị của số cuối cùng của mã vạch. Hàng hóa của bạn là thật

Xem các sản phẩm liên quan: máy in mã vachđầu đọc mã vạch

 

Đóng góp ý kiến