Mã vạch Việt Nam

Mã vạch Việt Nam

  08/03/2017

  Admin

Mã vạch Việt Nam

Mã vạch Việt Nam đăng ký với hệ thống GS1 quốc tế. Mã vạch Việt Nam bắt đầu bằng 893 thuộc Châu Á. Đây cũng là cách để bạn phân biệt hàng hóa Việt Nam với hàng hóa với các nước khác. Nếu hàng hóa có xuất xứ Việt Nam thì bắt đầu bằng mã vạch Việt Nam là 893. Nếu mã số mã vạch khác thì đó không phải là mã vạch Việt Nam

ma vach viet nam

Mã vạch Việt Nam

Cấu tạo của mã vạch Việt Nam

ma vach viet nam

Hình ảnh trên cho bạn cấu tạo của mã vạch Việt Nam

- 3 số đầu chính là mã vạch Việt Nam theo quy định của GS1 quốc tế bắt đầu bằng 893

- 4,5,6 số tiếp theo là mã doanh nghiệp như trong hình vẽ là 50023

- 3,4 con số tiếp theo là mã mặt hàng  như trong hình là 0101

- Con số cuối cùng là số kiểm tra như trong hình là số 0. Cụ thể hơn số kiểm tra là thế nào?

Số kiểm tra có thế giúp bạn phân biệt được đâu là hàng giả hay hàng nhái thông qua cách tính sau?

 

ma vach cac nuoc

 

 
Ví dụ: Mã số 8934602001078 chính là mã vạch hình vẽ trên.

Bước 1 - Xác định nguồn gốc hàng hóa: 893 là mã số hàng hóa của quốc gia Việt Nam; 4602 là mã số doanh nghiệp thuộc quốc gia Việt Nam; 00107 là mã số hàng hóa của doanh nghiệp.

Bước 2 - Xác định C. C chính là số cuối cùng của mã dãy mã vạch. Nhìn trên hình vẽ ta thấy C=8, nếu thực hiện các phép tính dưới ra kết quả C=8 thì đó là hàng thật, không là hàng giả

Cộng tổng giá trị của các số ở thứ tự lẻ bắt đầu được tính từ phải sang trái của dãy MS (trừ số C), ta có : 7 + 1 + 0 + 0 + 4 + 9 = 21  (1)

Nhân tổng của (1) với 3, ta có: 21 x 3 = 63 (2)

Cộng tổng giá trị của các số ở thứ tự chẵn còn lại, ta có :

8 + 3 + 6 + 2 + 0 + 0 = 19 (3)

Cộng giá trị (2) với (3), ta có : 63 + 19 = 82 (4)

Lấy giá trị của (4) làm tròn theo bội số của 10 (tức là 90) sát nhất với giá trị của (4) trừ đi giá trị của (4) ta có: 90 - 82 = 8. Như vậy C = 8. Đúng với giá trị của số cuối cùng của mã vạch. Hàng hóa của bạn là thật

Xem thêm: máy in mã vạch bixolon

Đóng góp ý kiến