Quy trình sử dụng máy tính tiền casio

Quy trình sử dụng máy tính tiền casio

  08/03/2017

  Admin

Quy trình sử dụng máy tính tiền casio

Những mô tả dưới dây về sử dụng máy tính tiền casio thường được khách hàng của chúng tôi sử dụng. Bạn có thể tham khảo để quá trình hoạt động của mình  có được hiệu quả.

1. Trước khi bán hàng

- Kiểm tra dây nguồn để đảm bảo rằng đã cắm điện chắc chắn, điện đã vào máy tính tiền casio
- Kiểm tra giấy in bên trong máy tính tiền casio gồm: giấy in hóa đơn hay một số máy đời trước có thêm giấy in nhật ký bán hàng
- Đọc thử Báo cáo Tài chính để chắc chắn dữ  liệu  bán  hàng  ngày  hôm  trước  đã được xóa, và để lưu giữ liệu của ngày hôm này
- Kiểm tra ngày giờ có chính xác hay không

may tinh tien casio

Máy tính tiền casio

2. Trong quá trình bán hàng

- Bán hàng, và nhập các thông số một cách chính xác
- Kiểm tra báo cáo nếu cần

3. Sau khi bán hàng

- Lấy  báo  cáo  để  xóa  dữ  liệu  bán  hàng trong ngày
- Gỡ cuộn lưu
- Lấy hết tiền ra khỏi ngăn kéo đựng tiền
- Đem tiền mặt, cuộn lưu và báo cáo nộp cho văn phòng.