So sánh giấy in nhiệt k57 Sazaki và giấy in nhiệt k57 Antech

So sánh giấy in nhiệt k57 Sazaki và giấy in nhiệt k57 Antech

  08/03/2017

  Admin

So sánh giấy in nhiệt k57Sazaki và giấy in nhiệt K57 Antech

  Giấy in nhiệt k57Sazaki Giấy in nhiệt k57 Antech
1. Hình ảnh giay in nhiet k80 sazaki giay in nhiet k80 antech
2. Nguồn gốc, xuất xứ - Nguồn gốc, xuất xứ tại Nhật Bản - Sản xuất tại Việt Nam
3. Giá thành - 5.200 VND/cuộn có bọc bạc (giá áp dụng chương trình khuyến mại). Giá gốc 5.700 VND/cuộn

- 5.600 VND/cuộn bọc bạc

- 5.400 VND/cuộn không bọc bạc

4. Số lượng mua - Có thể mua thùng 50 cuộn hoặc 100 cuộn

- Bắt buộc phải mua số lượng 200 cuộn trở lên

5. Chiều dài - Luôn đủ mét. - Thiếu mét
6. Độ chặt của cuộn giấy - Cuộn chặt. cầm cuộn giấy chắc tay - Cuộn không được chặt
7. Bảo vệ đầu in - Giấy in nhẵn, mịn, bảo vệ đầu in nhiệt cho máy in hóa đơn - Bảo vệ đầu in không tốt bằng giấy in nhiệt k57 Sazaki
8. Chất lượng giấy in - Chất lượng giấy in tốt, nhẵn , mịn

- Chất lượng giấy in không được nhẵn bằng, giáp

9. Màu sắc cuộn giấy - Màu kem sữa do bản chất của giấy in nhiệt là có chứa lớp cacbon bên trong nên có màu kem. Khi có tác dụng của nhiệt sẽ làm nổi bật lớp cácbon và hiển thị thông tin cần in - Màu trắng
10. Báo hết giấy in - Có chức năng báo hết giấy in cho máy in hóa đơn - Không có chức năng báo hết giấy in cho máy in hóa đơn
11. Chất lượng giấy khi in ra - In rõ nét, bóng hơn - In không được bóng như giấy in nhiệt k57 sazaki