Thông tin quan trọng cần biết về giấy Carbonless

Thông tin quan trọng cần biết về giấy Carbonless

  08/03/2017

  Admin

Thông tin quan trọng cần biết về giấy Carbonless

Giấy Carbonless được sử dụng để có được bản sao cùng một lúc như ban đầu mà không cần phải sử dụng giấy carbon giữa nhiều tờ. Hệ thống cho phép in nhiều bản tử bản gốc nhanh chóng.

Thông qua các tác động (của một máy in ma trận) trên các thiết lập của nhiều tờ, các viên nang siêu nhỏ hiện diện trong bản gốc sẽ vỡ ra và phân tán các loại thuốc nhuộm, tiếp xúc với các hoá chất có trong bản in sau, phản ứng tạo thành hình ảnh (màu xanh hoặc đen) trên tờ này.

Đây là một loại giấy in hóa đơn phổ biến để in GTGT, phiếu nhiều liên, in hóa đơn bán hàng... chỉ sử dụng máy in kim mà không dùng tay trực tiếp.

Cấu tạo của giấy Carbonless

Giấy Carbonless được tạo thành từ 3 lớp giấy, mỗi lớp có một phủ đặc biệt của nó

CB - đây là bảng in đầu tiên, còn được gọi là bản gốc. Nó nhận tên CB vì nó được bọc lại, tức là, phủ trên mặt sau của tờ giấy như nó được định vị trong các mẫu. Lớp phủ của nó bao gồm các viên nang siêu nhỏ thuốc nhuộm LEUCO (xanh hoặc đen). Giấy được phủ ở mặt sau với microcapsules Leucos màu (xanh hoặc đen).

CF - đây là bảng in cuối cùng trong cùng bộ và có cái tên này vì nó được tráng Mặt trận, tức là, phủ trên bề mặt phía trước của bài báo là nó được định vị trong các mẫu. Lớp phủ của nó có một cơ sở phát triển sắc tố, các chất hóa học có trách nhiệm tiếp nhận các chất nhuộm màu từ tấm CB và phản ứng tạo thành hình ảnh

CFB - đây là bảng mà nhận được lớp phủ CB và CF cùng một lúc. Nó hoạt động như một tấm trung gian để truyền dữ liệu thông qua các hình thức. Giấy được phủ trên bề mặt phía trước dựa trên các sắc tố.

giấy carbonless

giấy Carbonless

Thủ tục in của giấy Carbonless

- Các tác động trên bề mặt giấy được phá vỡ các viên nang qua CB nhả thuốc nhuộm.

- Việc tiếp xúc với các chất nhuộm màu có trong thuốc thử qua CF làm tăng hình ảnh trên bề mặt của nó