Tổng hợp link download driver máy in bill, máy in hóa đơn nhiệt

Tổng hợp link download driver máy in bill, máy in hóa đơn nhiệt

  08/03/2017

  Admin

Để download đúng driver của máy in hóa đơn nhiệt bạn nên lật lại máy và tìm thông tin ở mặt sau hoặc dưới đáy máy in bill, thường thấy ở dòng Model. Ví dụ: PRP-085, TM-T81, ….

Tổng hợp link download driver máy in bill, máy in hóa đơn nhiệt

Driver máy in in bill PRP-085

Driver máy in bill PRP-085 khổ giấy k80

PRP dùng giấy in nhiệt khổ k57, k58

Driver máy in bill PRP-058 khổ giấy k57, k58 

Link download driver máy in bill Epson

Driver máy in bill Epson TM-T81 khổ giấy k80

Link download driver máy in bill ATP

Driver máy in hóa đơn nhiệt ATP-230

Driver máy in hóa đơn nhiệt ATP-58T khổ giấy k58

Các bước cài đặt máy in bill mà hầu hết máy nào cùng như nhau

Bước 1 : Kết nối máy in bill với máy tính (PC) thông qua các dây cáp đi kèm có thể là dây USB, dây mạng Lan,..

Bước 2 : Bỏ đĩa driver vào ổ đĩa PC hoặc dowload driver mà chúng tôi cung cấp ở trên

Bước 3 : Tiến hành cài đặt driver cho máy in hóa đơn nhiệt (Lưu ý: Chọn đúng model máy in hóa đơn nhiệt)

Bước 4 : Chọn cổng (port) cho máy in bill. (Có các cổng USB, COM, Lan. Tùy vào loại cáp kết nối mà bạn chọn các cổng cho phù hợp).

Bước 5 : In test. (Nếu in test không được, bạn vui lòng kiểm tra lại bước 3 và 4)