Cài đặt máy tính tiền casio

Cài đặt máy tính tiền casio

  08/03/2017

  Admin

Cài đặt máy tính tiền casio

Các  chức  năng  cài đặt máy ở đây là các chức năng đơn giản dành cho  người dùng. Trong một số trường hợp sẽ được kỹ thuật hỗ trợ cài đặt. Người dùng khi cài đặt nên lưu ý tuân thủ đúng trình tự cài đặt.

1.  Cài đặt ngày và giờ

a)  Cài đặt ngày

-     {PGM} Vào ca nhân viên xem cụ thể tại>>>>Hướng dẫn bán hàng trong máy tính tiền casio

-    Nhập Năm (2 số) – Tháng (2 số) – Ngày (2 số)

Ví dụ ngày 31/1/2012 sẽ là 120131

-    Nhấn phím [X/NGÀY]

Trên màn hình sẽ hiển thị ngày tháng năm mới

b)  Cài đặt giờ

-    {PGM} Vào ca nhân viên >>>Xem tại Hướng dẫn bàn hàng trong máy tính tiền casio

-    Nhập Giờ (2 số) – Phút (2 số) theo định dạng 24 giờ

Ví dụ 2 giờ 45 phút chiều sẽ là 1445

-    Nhấn phím [X/NGÀY]

Trên màn hình sẽ hiển thị giờ mới

2. Cài đặt Hàng bán thường

Dành cho cài đặt các món hàng bán trực tiếp trên bàn phím hoặc theo mã số

a)  Cài đặt tên hàng

Theo  mã  số  của  hàng

- {PGM} Vào ca nhân viên >> Xem tại Hướng dẫn bán hàng trong máy tính tiền casio

- Nhập số 2 – Nhấn phím [TỔNG CỘNG]

- Trên màn hình hiện P02 ở dòng đầu tiên

-  (A) Nhập mã số hàng – Nhấn phím [MÃ HÀNG]

- Nhập tên hàng

- Nhấn phím [00]

- Nhấn phím [TIỀN MẶT]

- Quay lại từ bước (A) cho món hàng khác, hoặc

- Nhấn phím [TỔNG CỘNG] để kết thúc.

Phím hàng trực tiếp trên bàn phím

- {PGM} Vào ca nhân viên>>> Xem tại Hướng dẫn bán hàng trong máy tính tiền casio

- Nhập số 2 – Nhấn phím [TỔNG CỘNG]

- Trên màn hình hiện P02 ở dòng đầu tiên

- (A) Nhập tên hàng

- Nhấn phím [00]

- Nhấn phím [MENU 2 – 6] nếu món hàng không nằm ở menu đầu tiên

- Nhấn vào vị trí món hàng cần đặt tên hoặc thay đổi tên

- Quay lại từ bước (A) cho món hàng khác, hoặc

- Nhấn phím [TỔNG CỘNG] để kết thúc.

b)  Cài đặt giá hàng

Theo mã số của hàng

- {PGM} Vào ca nhân viên >>>Xem tại Hướng dẫn bán hàng trong máy tính tiền casio

- Nhập số 1 – Nhấn phím [TỔNG CỘNG]

- Trên màn hình hiện P01 ở dòng đầu tiên

- (A) Nhập mã số hàng – Nhấn phím [MÃ HÀNG]

- Nhập giá cho hàng

- Nhấn phím [TIỀN MẶT]

- Quay lại từ bước (A) cho món hàng khác, hoặc

- Nhấn phím [TỔNG CỘNG] để kết thúc.

Phím hàng trực tiếp trên bàn phím

- {PGM} Vào ca nhân viên>>>Xem tại Hướng dẫn bán hàng trong máy tính tiền casio

- Nhập số 1 – Nhấn phím [TỔNG CỘNG]

- Trên màn hình hiện P01 ở dòng đầu tiên

- (A) Nhập giá cho hàng

- Nhấn phím [MENU 2 – 6] nếu món hàng không nằm ở menu đầu tiên

- Nhấn vào vị trí món hàng cần thay đổi giá

- Quay lại từ bước (A) cho món hàng khác, hoặc

- Nhấn phím [TỔNG CỘNG] để kết thúc.

c)  Cài đặt chức năng cho mã hàng

Cài đặt tồn kho tối thiểu

Mức tồn kho tối thiểu ở đây sẽ tính là 1/1000 (một phần nghìn) đơn vị hàng bán. Vì thế, nếu tồn kho tối thiểu là 1 (một), giá trị nhập vào sẽ là 1.000.

cai dat may tinh tien casio

(A) Cài cho mã hàng trực tiếp

- Số lượng tồn kho tối thiểu cho món hàng
-  Nhấn vào  phím hàng cần cài tồn kho tối thiểu (sẽ cần  đến  các phím [MENU] nếu món hàng không nằm ở menu 1)

Cài cho hàng bán theo mã số

-  Nhập mã số của hàng

 - Nhấn phím: MÃ HÀNG
-  Nhập số tồn kho tối thiểu

- Nhấn phím: TÍNH TIỀN

(B)
- Lặp lại từ (A) đến (B) cho các món hàng khác

- Kết thúc, nhấn: TỔNG CỘNG

Cài đặt mã ngẫu nhiên

- Vị trí chìa khóa ở vị trí: PGM

cao dat cho may tinh tien casio

(A)
- Nhập số thứ tự của Mã hàng
- Nhấn phím MÃ HÀNG
- Nhập mã ngẫu nhiên  (tối đa 6 số)
- Nhấn phím TÍNH TIỀN
(B)
Lặp lại từ (A) đến (B) cho các món hàng khác
Kết thúc, nhấn TỔNG CỘNG

Cài đặt order
(A) Cài cho Mã hàng trực tiếp trên bàn phím

•  Nhập mã số của máy in(*)
•  Nhấn vào  phím hàng cần cài tồn kho  tối thiểu (sẽ cần  đến  các phím [MENU] nếu món hàng không nằm ở menu 1)

 Cài cho hàng bán theo mã số

•  Nhập Mã hàng
•  Nhấn phím [MÃ HÀNG]
•  Nhập mã số của máy in(*)
•  Nhấn phím [TÍNH TIỀN]
(B)
Lặp lại từ (A) đến (B) cho các món hàng khác Kết thúc, nhấn TỔNG CỘNG

Cho phép bán mã hàng vi giá không (0)

cai dat may tinh tien casio

Cho phép bán món hàng với giá mở

cai dat may tinh tien casio

4.  Cài đặt Hàng bán bằng mã vạch

a)  Cài đặt mới và sửa mã hàng

cai dat ma trong trong may tinh tien casio

5.  Cài đặt Nhân viên

a)  Cài đặt tên cho nhân viên

cai dat ten cho nhan vien

cài đặt tên cho nhân viên

*  n là số thứ tự ca của nhân viên trong máy. Máy tính tiền casio SE-C300, máy tính tiền casioSE-S300, máy tính tiền casio SE-C2000, máy tính tiền casio SE- S2000 có 50 ca nhân viên. Máy tính tiền casio SE-C6000, máy tính tiền casio SE-S6000 có tối đa 99 ca nhân viên tùy theo phân chia bộ nhớ máy.

b)  Cài đặt mã số cho nhân viên

 

cai dat ma so cho nhan vien

Cài đặt mã số cho nhân viên

6.  Cài đặt Dòng thông tin hóa đơn

Máy tính tiền Casio hỗ trợ 12 dòng thông tin, bao gồm:
-    4 dòng thông tin đầu in phía trên hóa đơn có mã số từ 1 – 4
-    4 dòng thông tin phụ, in ngay phía dưới dòng thông tin đầu có mã số từ 5 – 8
-    4 dòng thông tin cuối in ở phía dưới hóa đơn có mã số từ 9 – 12

cai dat dong-thong-tin-hoa-don

Cài đặt dòng thông tin hóa đơn

Nếu bạn không muốn đọc những hướng dẫn trên vì thấy nó quá lằng nhằng và dài dòng thì >>>>>> hãy mua máy tính tiền Casio tại công ty cổ phần Starn Việt Nam

Tại sao nên mua máy tính tiền casio tại công ty cổ phần Starn Việt Nam

- Công ty cổ phần Starn Việt Nam chuyên cung cấp máy tính tiền Casio với giá rẻ nhất. Bạn có thể so sánh để thấy được điều này. Nếu một số bên có thể để giá thấp hơn chúng tôi nhưng bạn nên lưu ý dịch vụ hỗ trợ về sau không được nhiệt tình và chu đáo. Với những khách hàng đã quen  sử dụng thì không sao nhưng với những khách hàng mới chưa quen cần hỗ trợ nhiều thì bên hãng có chính sách chỉ hỗ trợ miễn phí 2 lần. Lần thứ 3 sẽ tính phí. Nhưng với chúng tôi bạn sẽ được hỗ trợ các vấn đề kỹ thuật trong vòng một năm và hoàn toàn miễn phí.

- Sau khi mua hàng chúng tôi sẽ tiến hành cài đặt máy tính tiền Casio cho phù hợp với mô hình kinh doanh của quý khách sau đó hướng dẫn khách hàng sử dụng máy tính tiền Casio đến khi khách hàng thuần thục

- Hướng dẫn sử dụng nhiệt tình, chu đáo

- Cung cấp giấy in nhiệt K57 giá rẻ nhất chuyên dùng cho máy tính tiền Casio